مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

زنان؛ مجری ۴۰ درصد از طرح‌های اشتغال کمیته امداد اصفهان هستند

مدیرکل کمیته امداد اصفهان گفت: زنان مجری ۴۰ درصد از طرح‌های اشتغال کمیته امداد اصفهان هستند.

آخرین اخبار