مشاغل خانگی برای چندمین بار کلید خورد

دولت تدبیر و امید در حالی به دو سالگی فعالیت خود نزدیک می‌شود که به یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود درباره شکستن قفل بیکاری عمل نکرده و به دنبال اجرای دوباره برخی طرح‌های تاریخ گذشته در بازار کار است.

آخرین اخبار