رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد

اختصاص 7.3 میلیارد تومان برای طرح‌های آب استان اصفهان

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از اختصاص 7.3 میلیارد تومان برای طرح‌های آب استان اصفهان خبر داد و گفت: وزارت کشور موافقت کرده از اعتبارات ماده 10 و 12، میزان 7.3 میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان اختصاص بدهد.

آخرین اخبار