بحران آبی در حوضه زاینده‌رود

طرح‌های آبی زاینده‌رود در حسرت بودجه و تأمین مالی/ برداشت غیرمجاز دولت از منابع آبی

بحران آبی در حوضه زاینده‌رود که با اضافه برداشت‌ها شدت گرفته بود این روزها با تاخیر دولت در تامین مالی طرح‌های نیمه تمام در حال رسیدن به نقطه اوج است و هیچ بعید نیست که با این تأخیر، ماه‌های بعد آب شرب مردم استان دچار کمبود شود.

آخرین اخبار