“تشنگی” ملاک نوشیدن آب

نتایج تحقیقی در سال ۲۰۰۲ دستور عمومی مصرف ۸ لیوان آب در دنیای امروز را به چالش کشیده است، محققان این تحقیق معتقدند که نه تنها شواهد کافی برای ارائه این توصیه به مردم وجود ندارد بلکه ممکن است این توصیه برای سلامت افراد مضر باشد.

آخرین اخبار