معاون طب سنتي ايراني وزارت بهداشت در همايش درمان بيماران با طب مكمل:

جهان به سوي طب سنتي در حال حركت است/ افزايش تقاضا نسبت به اين طب روند صعودي يافته است

عدم پاسخگويي طب نوين به درمان برخي از بيماري‌ها و اثرات سويي كه بر بدن بيماران بر جاي ‌مي‌گذارد جهان با سرعت فراوان به سمت طب سنتي در حال حركت است و تقاضا براي دريافت خدمات در اين حوزه روز به روز در حال افزايش است.

آخرین اخبار