بخشدار بن رود در ستاد سفرهای نوروزی؛

طبیعت گردشگری بخش بن رود آماده پذیرایی از مسافران نوروزی

احمد صادقی گفت: گردشگران و مسافران زیادی از داخل و خارج از کشور با توجه به آثار و ابنیه تاریخی و طبیعیت گردشگری زیادی که در بخش بن رود و شهر ورزنه وجود دارد به این بخش سفر می کنند.

آخرین اخبار