از دیدگاه طب سنتی بررسی شد

باورهای غلط و منع پخت غذا در ظروف مسی

در کتاب مرجع طب سنتی استفاده از ظروف مسی به شدت منع شده است! ظروف مسی که تحت عنوان «نحاس» یاد شده، از مضرترین ظروف برای طبخ غذا عنوان شده است.

آخرین اخبار