استاندار اصفهان انتقاد کرد:

برداشت غیرمجاز 330 میلیون متر مکعب آب در استان اصفهان

استاندار اصفهان گفت: در استان اصفهان حدود ۱۶ هزار چاه غير مجاز وجود دارد كه حدود ۳۳۰ ميليون متر مكعب آب برداشت مي شود.

آخرین اخبار