گزارش میدانی:

حراج های غیر واقعی

در حالی که این روزها شیشه بیشتر واحدهای صنفی، میزبان اتیکت‌های رنگارنگ و وسوسه‌انگیز تخفیف‌های چند درصدی است، بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این تخفیف‌ها غیرواقعی است و به ارزان‌فروشی آن‌گونه که مدنظرمشتری است، منجر نمی‌شود.

گزارش:

وقتی نان‌ها در اصفهان آب می‌روند

در حالی قیمت نان در اصفهان همراه با سراسر کشور افزایش یافت که این روزها شاهد کاهش قطر و حجم انواع نان پخت شده در نانوایی‌های اصفهان هستیم.

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزی شهرستان اصفهان گفت:

تاخیر 50 ساله در شکل گیری نظام صنفی کشاورزی

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: نظام صنفی کشاورزی با 50 سال تاخیر در سال 89 توسط نمایندگان کشاورزان در تشکیل شد و امروز با پشتکار زیاد، حق مردم را تا حصول نتیجه به گوش مسئولین می رساند.

مجمع عمومی صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان به صورت هماهنگ برگزار می شود

مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی زاینده رود گفت: انتخاب نمایندگانی از بین کشاورزان با هدف رسیدگی به حقوق آنان در راستای قانون از نتایج پیشروی صنف کشاورزی است.

آخرین اخبار