استاندار اصفهان گفت:

5 مصوبه برای رفع مشکلات کارخانه پُلی اَکریل اصفهان تصویب شد

استاندار اصفهان گفت: پنج مصوبه برای رفع مشکلات کارخانه پُلی اَکریل به تصویب رسید.

آخرین اخبار