دوراهی «آبی» اصفهان

اما و اگرهای انتقال آب از عمان به فلات مرکزی ایران

ناامیدی از بارش باران و خشکی روزافزون منابع زیرزمینی آب در استان اصفهان و به طور کلی در فلات مرکزی ایران، دولت را به این فکر فرو برده است که آب دریای عمان و خلیج فارس را به استانهای مرکزی منتقل کند.

آخرین اخبار