گزارش؛

توسعه گردشگری معدنی باعث افزایش رونق روستاها می‌شود

صنعت نوظهور گردشگری معدنی پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه و اشتغالزایی در مناطق روستایی دارد.

آخرین اخبار