سردار حاجی زاده مطرح کرد؛

پایه‌گذار صنعت موشکی کشور مقام معظم رهبری است

فرمانده هوافضای سپاه پایه‌گذار صنعت موشکی را مقام معظم رهبری دانست و گفت: در برابر دشمن قدم اول را عقب بنشینید، قدم دوم و سوم را هل می دهند عقب و یک موقع برمی گردید می بینید هیچی ندارید.

آخرین اخبار