رئیس اتحادیه فرش ماشینی اصفهان مطرح کرد

رکود ۶۰ درصدی در صنعت فرش ماشینی/ ۳۵ درصد صادرات متعلق به اصفهان است

رئیس اتحادیه فرش ماشینی استان اصفهان گفت: حدود ۳۵ درصد صادرات فرش ماشینی را استان اصفهان به خود اختصاص داده که در این حوزه بیشترین صادرات مربوط به کاشان است.

آخرین اخبار