طی چند روز اخیر؛

آغاز افزایش قیمت محصولات لبنی/مسوولان سکوت کردند

در پی سکوت سازمان حمایت در قبال بررسی درخواست تولیدکنندگان، طی چند روز اخیر قیمت محصولات لبنی افزایش پیدا کرد.

آخرین اخبار