خودرو چگونه ارزان می شود؟

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش قدرت خرید مردم و صادرات خودرو و قطعات در پی حضور خودروسازان خارجی در کشور می تواند موجب شکوفایی صنعت خودرو شود، به پیش شرط های کاهش قیمت خودرو اشاره و تصریح کرد: موضوع قیمت خودرو با چانه زنی و مذاکره به نتیجه نخواهد رسید.

آخرین اخبار