مشروح مناظره تلویزیونی با موضوع تعزیرات حکومتی و مبارزه با گرانفروشی

برخورد شدید با متخلفان یا ترویج فرهنگ نخریدن از گرانفروش

شرکت کنندگان در مناظره مبارزه با گرانفروشی نظرات بسیار متفاوتی داشتند، برخی جریمه کردن را مانع گرانفروشی نمی‌دانستند و بر اطلاع رسانی به مردم و فرهنگ نخریدن از گرانفروش تأکید داشتند، برخی از سلیقه…

آخرین اخبار