بنیانگذار مرکز تحقیق و توسعه خشکبار ایران:

صادرات خشکبار قدمی در راستای افزایش صادرات غیرنفتی است

بنیانگذار مرکز تحقیق و توسعه خشکبار ایران گفت: صادرات خشکبار به عنوان بزرگ‌ترین منبع صادرات غیرنفتی کشور با مجموع دو میلیارد دلار محسوب می‌شود.

آخرین اخبار