مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان مطرح کرد

اجرای پروژه‌های مرتبط با صنعت برق خورشیدی در شرق اصفهان

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان به سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت برق و انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در شرق اصفهان پروژه‌های بزرگی در این زمینه انجام شده است.

آخرین اخبار