عضو هیئت مدیره اتحادیه بازیافت ایران:

بیشترین بازار بازیافت فلز کشور در استان اصفهان وجود دارد

عضو هیئت مدیره اتحادیه بازیافت ایران گفت: به لحاظ حضور صنایع بزرگ فولادی کشور در استان اصفهان بیشترین بازار بازیافت فلز کشور در این استان است.

آخرین اخبار