۱۰ هزار ظرفیت خالی نیروی ماهر در صنعت اصفهان/ نبود مهارت، چالش مهم معضل بیکاری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: ۱۰ هزار ظرفیت خالی بکارگیری نیروی ماهر در صنعت استان اصفهان داریم و این نشان می‌دهد که کارگران فاقد مهارت هستند.

آخرین اخبار