جهانگیری در دیدار با مجمع نمایندگان استان اصفهان

حل مشکل آب نیازمند تصمیمات منطقی است/ رونق صنعت استان اصفهان در گرو اختصاص منابع بانکی

معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از اصلی ترین مسایل کشور موضوع آب است و استان اصفهان نیز از این مساله رنج می برد که حل موضوع آب این استان نیازمند تدبیر و برنامه ریزی و تصمیمات منطقی است.

آخرین اخبار