عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

ایرادات گذشته درلایحه بودجه۹۷ حذف شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در سال جاری بودجه جاری از بودجه عمرانی پیشی گرفت، بنابراین در بودجه سال ۹۷ باید نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی تفاوت داشته باشد، گفت: وجود اوراق بهادار اسلامی در بودجه سال ۹۶ موجب بدهکار شدن کشور شده است.

آخرین اخبار