نماینده مردم اصفهان در مجلس:

ردیف بودجه ساخت بیمارستان ورزنه تصویب شد/ بحث بودجه شاه بیت غزل نمایندگی

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: بیمارستان شهر ورزنه در ردیف بودجه و اعتبار قرار گرفت و در آینده ای نزدیک پیمانکار جهت شروع مراحل زمین را تحویل میگیرد.

گزارشی از سفر معاون توسعه روستایی کشور به شرق اصفهان:

وام با کارمزد ۴ درصد، مشارکت بیشتر روستاییان در امر توسعه/ گلخانه طرحی ایده آل در شرایط بحران شرق اصفهان است

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: دولت تدبیر و امید برای افزایش توان اقتصادی مردم مناطق محروم در کل کشور برای روستائیان و شهرهای زیر 20 هزار نفر با رویکرد ایجاد اشتغال و درآمد مطمئن تسهیلات ویژه ای را ارائه می دهد.

فرماندار شهرستان اصفهان:

صندوق مهر امام رضا در پرداخت تسهیلات به مردم سرعت دهد/ بهسازی معابر نیاز عمومی روستاها

فرماندار اصفهان طی بازدید از بخش جلگه گفت: نگرانی مردم در خصوص عدم پرداخت تسهیلات صندوق مهر امام رضا و اجرا نشدن طرح های اشتغال زایی در شرق اصفهان است که باید به سرعت برطرف شود.

گزارشی از یک اشتغال در جرقویه سفلی:

چرخه هایی که توسط طلای کثیف به حرکت درمی آید

امید است در این روزگار، که اتکای بیش از حد اقتصادمان به طلای سیاه، روزگارمان را سیاه کرده است، و نبض اقتصاد مملکت به جای تکیه بر ظرفیت های درونی و اقتصاد مقاومتی، با نبض چاه های نفتی که بازار و قیمت گذاری آن در دست بیگانگان است، تنظیم می شود؛

دکتر کامران در گفتگوی اختصاصی با اصفهان شرق:

هدف اشتغال برطرف کردن نیاز کشور و ایجاد شغل در منطقه شرق اصفهان است

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: امیدواریم در رابطه با برگزاری این جلسات مشاغلی در بخش های محروم ایجاد شود که وقتی آب نیست که بتوان استفاده موثری شود بتوان جایگزینی در شغل های آبی داشته باشیم.

مدیرعامل صندوق مهر رضا(ع) کشور در گفتگو با اصفهان شرق:

طرح تولیدی را در شرق اصفهان با توجه به ظرفیت هایش پیاده سازی می کنیم

مدیرعامل صندوق مهر رضا(ع) کشور گفت: در بازدید از شرق اصفهان ظرفیت های این منطقه را شناسایی می کنیم تا بتوانیم با توجه به این پتانسیل کسب و کارهایی متناسب با جایگزین بخش تولید داشته باشیم.

آخرین اخبار