امام جمعه شهر ورزنه:

خیرین به کمک مردم آسیب دیده شرق اصفهان بشتابند/ 200 میلیون ریال کمک جهت بیماران صعب العلاج واریز شد

امام جمعه ورزنه گفت: از اقدامات موثر بخش بن رود راه اندازی صندوق 777 ویژه بیماران صعب العلاج بود که جهت برداشتن فشار از خانواده ها دستان پربار خیران را طلب می کند.

آخرین اخبار