رئیس سازمان مدیریت استان اصفهان:

2100 میلیارد تومان کل بودجه استان/ بیکاری تحصیل‌کرده‌های اصفهان بیشتر از میانگین کشوری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: در حال حاضر 71 هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که 6 هزار آن پروژه ملی و 65 هزار پروژه استانی است که سهم اصفهان هزار و 270 پروژه است.

آخرین اخبار