استاندار اصفهان تاکید کرد:

ضرورت پیگیری تشکیل صندوق خسارت کشاورزی حوضه زاینده‌رود

استاندار اصفهان گفت: شرکت آب منطقه ای باید با همکاری سازمان جهادکشاورزی و با هماهنگی معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری برای اجرایی کردن مصوبات شورای عالی آب مبنی بر تشکیل صندوق خسارات کشاورزی حوضه زاینده‌رود پیگیری لازم را انجام دهند.

آخرین اخبار