با حضور وزیر تعاون/

مدیر عامل جدید صندوق بیمه اجتماعی روستائیان تعیین شد

با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی؛ محمدرضا رستمی به عنوان مدیر عامل جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر معرفی شد.

آخرین اخبار