بهای سرپا نگهداشتن صندوق های بازنشستگی؛

سالمندان نان‌آور و جوانان نانخور!

زمزمه‌هایی که می‌گوید حال و روز مالی سازمان تأمین اجتماعی خوب نیست و صندوق بازنشستگی این سازمان به‌رغم‌ حقوق نجومی برخی مدیرانش در بحران مالی قرار دارد! اگر امروز از سالمندان بپرسیم که مهم‌ترین مشکل‌شان چیست، حتماً می‌گویند که می‌خواهند دیده شوند. این در حالی است که ما تصور می‌کنیم اولویت و دغدغه اصلی‌شان، پول است.

سخنگوی شرکت مخابرات:

عیدی بازنشستگان مخابرات استانی پرداخت شده است

عیدی 15 هزار نفر از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران و استانی پرداخت شده است و بازنشستگانی که موفق به دریافت عیدی و مزایای خود در سال گذشته نشدند می‌توانند با شماره 2021 تماس برقرار کنند.

آخرین اخبار