نایب رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اصفهان

فردی رئیس جمهور دوازدهم شود که از جنسِ مردم باشد

نایب رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اصفهان گفت: فردی باید عهده‌دار دوره دوازدهم ریاست جمهوری شود که هم از جنس مردم باشد و هم دغدغه‌های مردم را با گوشت و پوست و استخوان لمس کرده باشد.

آخرین اخبار