مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد

برپایی جشن پایان بی‌سوادی در 17 شهرستان استان اصفهان در آینده نزدیک

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: آموزش و پرورش اصفهان در بسیاری از شاخص‌ها رتبه اول تا سوم را دارد و در آینده‌ای نزدیک جشن پایان بی‌سوادی در 17 شهرستان را خواهیم داشت.

آخرین اخبار