استاندار اصفهان:

شرایط برای جذب منابع از صندوق توسعه ملی در اصفهان فراهم شود

استاندار اصفهان با اشاره به صندوق توسعه ملی گفت: امسال جذب منابع از صندوق توسعه توسط استان، عدد رضایت‌بخشی نبوده و باید شرایط برای جذب منابع از صندوق توسعه ملی فراهم شود.

معاون رئیس‌جمهور

۸۵۰میلیارد تومان به صندوق توسعه علم و فناوری اختصاص داده شد

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: میزان بودجه صندوق نوآوری مطابق قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از محل صندوق توسعه ملی بوده و برای سال آینده ۸۵۰ میلیارد برای افزایش بودجه صندوق دیده شده است.

استاندار اصفهان به بانک های خصوصی استان اخطار داد

استاندار اصفهان به بانک های خصوصی برای تغییر شیوه در مصرف منابع مالی جذب شده در این استان، اخطار داد.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور:

حمایت از طرح‌های پژوهشی بنیادی به منظور پیشبرد مرزهای دانش اجرائی می‌شود

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از حمایت‌های ویژه این صندوق از طرح‌های پژوهشی بنیادی خبر داد و گفت: حمایت از طرح‌های پژوهشی بنیادی به منظور پیشبرد مرزهای دانش اجرائی می‌شود

با حضور مسئولین شهر ورزنه:

صندوق خیریه بیماری های خاص در ورزنه تاسیس شد

جلسه ای با بعنوان تاسیس صندوق خیریه برای بیماران صعب العلاج و بیماریهای خاص در ورزنه تاسیس شد.

آخرین اخبار