حسین شریعتمداری :

روحانی به جای عمل به وعده ها روی صندلی طلبکاران نشسته!

تعجب‌آور است که آقای رئیس‌جمهور به جای آن که به خاطر ناکامی – بخوانید ضعف و ناتوانی- دولت در حل مشکلات یاد شده، روی صندلی بدهکار بنشیند و به مردم که با آنهمه وعده و وعید، طلبکار هستند پاسخ بدهد، روی صندلی طلبکاران نشسته و بازخواست می‌کند!

آخرین اخبار