رئیس کمیسیون بانوان اتاق بازرگانی استان اصفهان:

ارتباط ایران با کشورهای دنیا برای توسعه کشاورزی ضروری است

رئیس کمیسیون بانوان اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: ایران در برخی از محصولات کشاورزی رتبه‌های قابل قبولی در دنیا دارد اما به دلیل محدودیت‌های ارتباطی، نتوانسته این روابط را توسعه دهد.

آخرین اخبار