مسئول نمایشگاه‌های اتحادیه صنایع مبل اصفهان:

شهرک صنعتی مبلمان اصفهان ایجاد می‌شود

مسئول نمایشگاه‌های اتحادیه صنایع مبل اصفهان گفت: شهرداری اصفهان زمینی به مساحت ۴۰ هکتار برای ایجاد شهرک صنعتی مبلمان اصفهان اختصاص داده و هم‌اکنون ایجاد شهرک مبل و دکوراسیون استان در مرحله طراحی و تکمیل نقشه قرار دارد.

آخرین اخبار