همگام با مهم‌ترین رویداد فرهنگی سال در اصفهان

اسناد تعلق تاریخی چوگان به اصفهان رونمایی شد

مسئول نمایشگاه و کارگاه صنایع دستی چوگان اصفهان گفت: اسناد تعلق تاریخی چوگان به اصفهان و ایران که از سال‌ها پیش وجود داشته‌اند، امروز در اصفهان رونمایی شدند.

آخرین اخبار