با هدف آشنایی مردم با صنایع دستی جرقویه علیا؛

نمایشگاه صنایع دستی شرق اصفهان با محوریت حسن آباد جرقویه/ تصاویر

نمایشگاه صنایع دستی شرق اصفهان با محوریت حسن آباد جرقویه به منظور آشنایی مردم با مشاغل و صنایع دستی بر پا شده است.

گزارش تصویری:

ابتکار قالی بافان ورزنه ای در یک نگاه/ تصاویر

خانم های بافنده فرش دستباف نایینی ابتکار خوبی را در صرفه جویی از اضافه ی چله قالی نموده و با اضافه های چله یک قالی بزرگ 5 قالیچه دستباف نایینی دیگر می بافند.

آخرین اخبار