معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی

خانه نساجی در خانه تاریخی ورزنه در آینده نزدیک احداث می شود

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان برنامه های این معاونت را به مناسبت روز جهانی صنایع دستی اعلام کرد.

آخرین اخبار