بمناسبت روز جهانی صنایع دستی در شرق اصفهان:

صنعتی که حاصل روح ملتها و آیین فرهنگ ملی کشورهاست/ گزارش تصویری جرقویه علیا

صنایع دستی تنها یک کالای مبادله ای نیست بلکه خصوصیت فرهنگی و ویژگی های اقوام از طریق این صنایع مبادله شده و نوعی ارتباط را ایجاد می کند.

آخرین اخبار