رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان

فروش ۱۷ میلیارد تومانی صنایع دستی اصفهان در نوروز

رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان از فروش ۱۷ میلیارد تومانی صنایع دستی اصفهان در نوروز خبر داد.

آخرین اخبار