مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد

افزایش 40 درصدی صادرات استان اصفهان

مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: صادرات استان اصفهان در سال جاری با 40 درصد افزایش از مرز 50 میلیون دلار عبور کرد.

آخرین اخبار