رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان مطرح کرد:

صنایع بی آبی را در اصفهان تشدید کرده اند

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: شاید اگر صنایع فولاد مبارکه و ذوب آهن در مکان دیگری ساخته می شد، امروزه مشکلاتی به این بزرگی نداشتیم و زاینده رود در نصف جهان جاری بود.

آخرین اخبار