عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

ظرفیت دستگاه دیپلماسی برای افزایش توان صنایع مغفول مانده است

حجت الاسلام موسوی لارگانی تاکید کرد: انتظار از دستگاه دیپلماسی این بود که پس از وضع قوانین مهاجرتی ترامپ علیه شهروندان ایرانی، مواضع مقتدرانه تری ایفا کند.

آخرین اخبار