رییس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان:

تالاب ها در زنده شدن کشاورزی احیا می شوند/ با توسعه صنایع کشاورزان را از آب محروم نکنیم

رییس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تالاب ها در جهت احیای کشاورزی زنده می شوند و نمی توان گفت که تالاب ها زنده باشند و کشاورزی اصفهان بمیرد.

آخرین اخبار