مدیرکل میراث فرهنگی استان‌ اصفهان:

۱۹۰ اثر تاریخی اصفهان بر اثر بارش‌های اخیر آسیب جزئی دیدند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان‌ اصفهان از آسیب رسیدن ۱۹۰ اثر تاریخی اصفهان براثر بارش‌های اخیر خبر داد.

آخرین اخبار