دلنوشته ای برای مدافعان حرم؛ وقتی همه خواب بودیم

امروز از صمیم قلب آرزو کردم که کاش در سوریه و حلب و خان طومان بودم و دوشادوش برادرانم، این “برادران تنی” ایرانی و افغانستانی و لبنانی می جنگیدم.

آخرین اخبار