ویژه اندرویدی ها؛

نرم افزار صلوات شمار برای گوشی + دانلود

اگر در شمارش ذکرها دچار اشتباه می شوید، نرم افزار “تسبیح” کمک می کند تا با استفاده از تلفن همراه هوشمند خود ذکرهای مورد نظر را به درستی بشمارید.

آخرین اخبار