ترک ها به دنبال چه هستند؟

چرایی مخالفت ترکیه با آتش بس در سوریه

آتش بس اخیر از نقش نه چندان مهم ترکیه در معادلات سوریه پرده برداشت با این که ترکیه تلاش کرد تا از اتش بس و صلح موقت در سوریه جلوگیری کند اما آمریکا و روسیه به ترکیه وقعی ننهادند و این یعنی حتی مهمترین متحدان ترکیه نیز این کشور را فدای منافعشان کردند.

آخرین اخبار