آیا ماه صفر نحس است؟!

عبادت، اخلاق، کرم و صلح؛ مهمترین موضوعات زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام

آن حضرت اخلاق را در جلوت و خلوت لازم می شمرد و می فرمود: عادتها مقهور كننده اند. پس، هر كس در نهان و خلوتهاى خود به چيزى عادت كند، آن چيز او را در آشكار و ميان جمع رسوا سازد.

به مناسبت 28 صفر:

صلح امام حسن (ع) زمینه ساز واقعه عاشوراست/پیامبر (ص) آئینه دار جمال حق است

اگر امام حسن(ع) درشرایط امام حسين(ع) قرار می گرفت، قيام می کردبه همين دليل امام حسين(ع) با قيام خود در کربلا بهترین تصميم را گرفت و امام حسن(ع) نيز بهترین موضع را در زمان خود داشت و بی شک اگر امام حسن(ع) در دوران امام حسين(ع) قرار می گرفت، گزینه قيام عليه یزید را انتخاب می کرد

آخرین اخبار